Lékové interakce s CBD

Naprostá většina výzkumníků, stejně jako četné zdravotnické organizace uznávají, že CBD samo o sobě má vynikající bezpečnostní profil. Studie neustále prokazují, že nemá žádné život ohrožující vedlejší účinky a je dobře snášen v dávkách až 1 500 mg denně po dobu několika týdnů.

CBD je sloučenina, která hluboce ovlivňuje aktivitu mnoha systémů v těle – proto má širokou škálu zdravotních výhod. Ze stejného důvodu by mělo být CBD konzumováno opatrně a s respektem, pokud užíváte nějaké léky. Je to proto, že CBD ovlivňuje jakým způsobem jsou metabolizovány další látky. Tyto účinky pocházejí z interakce CBD se systémem CYP450, což je skupina enzymů, které rozkládají aktivní složky ve farmaceutických lécích. Užívání CBD s léky může mít za následek buď snížení  nebo zvýšení účinku léku, nebo toxicitu látky (není dostatečně odbourána a zpracována v játrech).

Uvádí se možné interakce zejména s těmito skupinami léků: antiepileptika, antidepresiva, antipsychotika, silná analgetika na bázi opioidů, léky proti srážlivosti krve, antiarytmika, antibiotika, kortikosteroidy  a další.

S některými léky není možné užívání CBD vůbec (většina antiepileptik), někdy je možné CBD užívat, ale zároveň může být potřeba upravit dávkování léku (léky na ředění krve, antidepresiva), s jinými stačí pro omezení možných interakcí s léky dodržovat rozestup mezi užitím léků a CBD alespoň 4 hodiny.

Konzultujte užívání CBD s vaším lékařem nebo alespoň s námi.